Rozy Barkandi – Famous Political Leader

akali-dal-leaderbest-leaderbest-leaders-of-punjabnew-leaderrozy-barkandi

Aj pind Udekaran vikhe 22 Rozy Barkandi g vakh vakh jagah program adheen Buta basti,

Jiwan Singh Dharamshala ate Gurudwara Baba Jiwan Singh vikhe loka diya mushkila suniya
iss de nal hi kyi Pariwar Akali dal vich shamil hoye…

Rozy Barkandi – Famous Political Leader

Advertisements